Tuesday, May 26, 2015

St. Musa Mukasa a Martyr King Mwanga Killed himself at Munyonyo

St. Musa Mukasa Muzingiiti
Musa Mukasa Muzingiiti was speared to death by Kabaka Mwanga on 25th May 1886 at Mulungu landing site near Munyonyo.
No comments:

Post a Comment